Nadal trwaj prace nad now Lokaln Strategi Rozwoju !!!
Start Aktualności Punkt konsultacyjny Nadal trwaj prace nad now Lokaln Strategi Rozwoju !!!

PostHeaderIcon

Przeprowadzone we wszystkich gminach czonkowskich spotkania konsultacyjne z mieszkacami obszaru LGD ?ZIELONE SIOO? dostarczyy nam wielu cennych informacji na temat problemw i potrzeb lokalnej spoecznoci. Ponad 230 osb uczestniczcych w spotkaniach, wypenio anonimowe ankiety pn.: ?Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe obszaru?, ?Kryteria wyboru operacji?, ?Cele i przedsiwzicia do LSR? oraz ?Potrzeby spoecznoci lokalnych?.

Jestemy w trakcie analizy wynikw ankiet, opracowywania analizy SWOT i nakrelania celw i przedsiwzi do LSR.

Jednoczenie przypominamy, e nadal mona wypeni ankiet online badajc ?Potrzeby spoecznoci lokalnych?.

ANKIETA ONLINE