Punkt konsultacyjny
Start Aktualności Punkt konsultacyjny

PostHeaderIcon Punkt konsultacyjny

PostHeaderIcon

Informujemy, i w dniu dzisiejszym tj. 26 listopada br. zakoczylimy internetowe badanie ankietowe pn. ?Potrzeby spoecznoci lokalnych? majce na celu zidentyfikowanie najwaniejszych problemw i wyznaczenie gwnych kierunkw rozwoju obszaru LGD ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Projekt analizy SWOT

Po przeanalizowaniu wynikw z konsultacji spoecznych, ktre odbyy si w okresie 19-23 padziernika br. we wszystkich gminach czonkowskich LGD ?ZIELONE SIOO?, opracowalimy projekt analizy SWOT (mocne i sabe strony oraz szanse i zagroenia obszaru) do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Projekt procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia, czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane w Strategii. Poniżej w tabelach przedstawiamy opis elementów podlegających monitoringowi i ewaluacji, sposób pozyskiwania danych oraz czas i okres objęty pomiarem. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się i zgłaszania ewentualnych uwag do dnia 30 listopada br.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Przeprowadzone we wszystkich gminach czonkowskich spotkania konsultacyjne z mieszkacami obszaru LGD ?ZIELONE SIOO? dostarczyy nam wielu cennych informacji na temat problemw i potrzeb lokalnej spoecznoci. Ponad 230 osb uczestniczcych w spotkaniach, wypenio anonimowe ankiety pn.: ?Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe obszaru?, ?Kryteria wyboru operacji?, ?Cele i przedsiwzicia do LSR? oraz ?Potrzeby spoecznoci lokalnych?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ankieta „Plan komunikacji z lokalną społecznością”

Szanowni Państwo,

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2014-2020 określa reguły prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…