Punkt konsultacyjny
Start Aktualności Punkt konsultacyjny

PostHeaderIcon Punkt konsultacyjny

PostHeaderIcon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? prowadzi prace nad budow Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru obejmujcego 10 Gmin: gmin miejsko-wiejsk Brok oraz gminy wiejskie: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Makinia Grna, Nur, Ostrw Mazowiecka, Stary Luboty, Szulborze Wielkie, Wsewo, Zarby Kocielne.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

Trwaj prace majce na celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 ? 2020 dla Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?. Przygotowanie dokumentu strategicznego jakim jest LSR umoliwi mieszkacom gmin czonkowskich LGD ?ZIELONE SIOO? pozyskanie rodkw finansowych na realizacj inwestycji inicjatyw, ktre bd wpywa na rozwj obszaru LGD i popraw jakoci ycia na wsi.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Otwarcie Punktu konsultacyjnego w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, e od dnia 5 padziernika br. w siedzibie Stowarzyszenia LGD ?ZIELONE SIOO? przy ul. L. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej, uruchomiony zosta PUNKT KONSULTACYJNY w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Spotkanie z przedstawicielami sektora publicznego

W zwizku z trwajcymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?, w dniu 2 padziernika br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyo si spotkanie z przedstawicielami sektora publicznego. Moderatorem spotkania by dr Leszek Leniak ekspert z dugoletnim dowiadczeniem w wsppracy z lokalnymi grupami dziaania, przy tworzeniu partnerstw i budowie lokalnej strategii.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 16 wrzenia br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie zostaa zawarta umowa przyznania pomocy w ramach poddziaania ?Wsparcie przygotowawcze?, dziaanie ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020, pomidzy Stowarzyszeniem LGD ?ZIELONE SIOO? reprezentowanym przez p. Adrian Rukat Prezesa Zarzdu i p. Grzegorza Nadratowskiego Wiceprezesa, a Samorzdem Wojewdztwa Mazowieckiego reprezentowanym przez p. Janin Ew Orzeowsk Wicemarszaka Wojewdztwa i p. Radosawa Rybickiego Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego.

Więcej…