Aktualności
Start Aktualności Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

W imieniu Lokalnej Grupy Dziaania "Pnocne Mazowsze" serdecznie zapraszamy do udziau w nieodpatnych szkoleniach internetowych, powiconych wczaniu aspektw ekologicznych i klimatycznych do projektw rozwoju lokalnego "Eko-Klimat w LGD".

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 4 lipca br. w Orodku ?BINDUGA? w Broku odbyo si kolejne spotkanie robocze majce na celu przygotowanie i realizacj krajowego projektu wsppracy pomidzy: LGD ?ZIELONE SIOO?, LGD ?Zacianek Mazowsza? z Troszyna oraz LGD ?Kurpsie Razem? z Myszyca.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2017 oraz Nr 4/2017

W dniu 5 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” dla wnioskodawców określonych w LSR jako grupy defaworyzowane (nabór Nr 3) oraz Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” (nabór Nr 4).

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 8 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie informuj, e w dniu 5 lipca 2017 r. (roda) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 
Więcej artykułów…