Aktualności
Start Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 1/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie warsztatowe

W zwizku z zaplanowanym przez LGD ?ZIELONE SIOO? naborem wnioskw o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziaania 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020, w dniu 19 grudnia br. (poniedziaek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si szkolenie warsztatowe dotyczce zasad wypeniania wniosku oraz biznesplanu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 25 listopada br. wsplnie z Orodkiem Wsparcia Ekonomii Spoecznej w Ostroce, realizujcym projekt pn.: ?Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Spoecznej w subregionie ostrockim? zorganizowalimy spotkanie informacyjne pn.: ?Ekonomia Spoeczna Twoj Szans?. Spotkanie odbyo si w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, a uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarzdowych, spdzielni socjalnych oraz waciciele gospodarstw agroturystycznych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W imieniu Orodka Wsparcia Ekonomii Spoecznej w Ostroce oraz Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne pn. ?Ekonomia spoeczna Twoj szans?, ktre odbdzie si w dniu 25 listopada br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I pitro) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenia

W zwizku z zaplanowanym przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO? naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach poddziaania 19.2. ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno?, w imieniu Zarzdu LGD ?ZIELONE SIOO? serdecznie zapraszamy mieszkacw obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju do udziau w szkoleniu dotyczcym informowania o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie w ramach dziaania 19 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020?.

Więcej…

 
Więcej artykułów…