Aktualności
Start Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

W dniu 28 maja br. w Wiejskim Domu Kultury w miejscowoci Przedwit, miay miejsce uroczystoci z okazji Jubileusz 10-lecia Zespou Ludowego ?witanki?. Spotkanie byo okazj do wspomnie, prezentacji dorobku artystycznego Zespou, gratulacji i podzikowa za nieoceniony wkad w upowszechnianie tradycji ludowej i zwyczajw biesiadnych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

1

2                    3                     4


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? informuje o moliwoci skadania wnioskw w ramach dziaania 19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaanie 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji skadanych w ramach:

  • Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?- grupy defoworyzowane,
  • Przedsiwzicia 2 (P.2) ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 4/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) 

„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 3/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) 
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

- grupy defoworyzowane

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenia

W zwizku z zaplanowanym przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO? naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach poddziaania 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno?, ktry odbdzie si w terminie 29 maja ? 12 czerwca br., serdecznie zapraszamy mieszkacw gmin z terenu powiatu ostrowskiego wchodzcych w skad LGD do udziau w szkoleniu dotyczcym informowania o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie w ramach ww. poddziaania.

Więcej…

 
Więcej artykułów…